Gemeentelijke informatie in de regio Friesland


Gemeente Achtkarspelen


Stationsstraat 18 9285 NH Buitenpost

: 0511 - 548111: 0511 - 548110:

wijzigen gegevens

Gemeente Ameland


Jelmeraweg 1 9162 EA Ballum

: 0519 - 555555: 0519 - 555599:

wijzigen gegevens

Gemeente Boarnsterhim


J W de Visserwei 10 9001 ZE Grou

: 0566 - 629393: 0566 - 622424:

wijzigen gegevens

Gemeente Bolsward


Jongemastraat 2 8701 JD Bolsward

: 0515 - 578700: 0515 - 576688:

wijzigen gegevens

Gemeente Dantumadeel


Paardebloem 4 9104 BR Damwoude

: 0511 - 426161: 0511 - 423139:

wijzigen gegevens

Gemeente Dongeradeel


Koningstraat 13 9101 LP Dokkum

: 0519 - 298888: 0519 - 298889:

wijzigen gegevens

Gemeente Ferwerderadiel


Hogebeintumerweg 2 9172 PJ Ferwert

: 0518 - 418888: 0518 - 418877:

wijzigen gegevens

Gemeente Franekeradeel


Harlingerweg 18 8801 PA Franeker

: 0517 - 380480: 0517 - 380481:

wijzigen gegevens

Gemeente Harlingen


Voorstraat 35 8861 BD Harlingen

: 0517 - 492222: 0517 - 412664:

wijzigen gegevens

Gemeente Heerenveen


Crackstraat 2 8441 ES Heerenveen

: 0513 - 617617: 0513 - 617475:

wijzigen gegevens

Gemeente het Bildt


Van Harenstraat 47 9076 BT Sint Annaparochie

: 0518 - 409234: 0518 - 409250:

wijzigen gegevens

Gemeente Kollumerland ca


Van Limburg Stirumweg 18 9291 KB Kollum

: 0511 - 458888: 0511 - 458846:

wijzigen gegevens

Gemeente Leeuwarden


Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden

: 058 - 2338888: 058 - 2153949:

wijzigen gegevens

Gemeente Leeuwarderadeel


Ljipstrjitte 1 9051 AR Stiens

: 058 - 2576666: 058 - 2574040:

wijzigen gegevens

Gemeente Littenseradiel


Keatsebaen 1 8731 BN Wommels

: 0515 - 334444: 0515 - 332385:

wijzigen gegevens

Gemeente Menaldumadeel


Dyksterbuorren 16 9036 MS Menaldum

: 0518 - 452900: 0518 - 452999:

wijzigen gegevens

Gemeente Nijefurd


Merk 1 8711 CL Workum

: 0515 - 548888: 0515 - 542463:

wijzigen gegevens

Gemeente Opsterland


Hoofdstraat 82 9244 CR Beetsterzwaag

: 0512 - 386222: 0512 - 381875:

wijzigen gegevens

Gemeente Schiermonnikoog


Nieuwestreek 5 9166 LX Schiermonnikoog

: 0519 - 535050: 0519 - 535059:

wijzigen gegevens

Gemeente Smallingerland


Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten

: 0512 - 581234: 0512 - 581400:

wijzigen gegevens

Gemeente Sneek


Marktstraat 15 8601 CR Sneek

: 0515 - 485555: 0515 - 421186:

wijzigen gegevens

Gemeente Terschelling


Burg van Heusdenweg 10a 8881 EB Terschelling

: 0562 - 446244: 0562 - 446299:

wijzigen gegevens

Gemeente Tytsjerksteradiel


Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum

: 0511 - 460860: 0511 - 460861:

wijzigen gegevens

Gemeente Vlieland


Dorpsstraat 127 8899 AE Vlieland

: 0562 - 452700: 0562 - 451895:

wijzigen gegevens

Gemeente Wûnseradiel


Arumerweg 53 8748 AB Witmarsum

: 0517 - 533333: 0517 - 532030:

wijzigen gegevens

Gemeente Gaasterlân-Sleat


Dubbelstraat 1 8561 BC Balk

: 0514 - 608111: 0514 - 608100

wijzigen gegevens

Gemeente Lemsterland


Burgemeester Krijgerplein 7 8531 EA Lemmer

: 0514 - 567575: 0514 - 564635

wijzigen gegevens

Gemeente Skarsterlân


Herema State 1 8501 AA Joure

: 0513 - 481234: 0513 - 413684

wijzigen gegevens

Gemeente Weststellingwerf


Griffioenpark 1 8471 KR Wolvega

: 0561 - 691234: 0561 - 613606

wijzigen gegevens

Gemeente Wymbritseradiel


Stadslaan 75 8651 AC IJlst

: 0515 - 534444: 0515 - 534411

wijzigen gegevens

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland


Brokmui 62 9101 EZ Dokkum

: 0519 - 222853

wijzigen gegevens

Deel deze pagina via:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina op Twitter

Bedrijven per regio: